Özgeçmiş

Prof.Dr. Ali COŞKUNalicoskun

E-Posta: alicoskun@fatih.edu.tr
Homepage: www.alicoskun.net

Öğrenim Durumu:
Lisans: İşletme (İngilizce) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi,1989-1994
Yüksek Lisans: İşletme (İngilizce) Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,1997-1999
Doktora: İşletme (Muhasebe Bilim Dalı) İstanbul Üniversitesi SBE,  1999-2005
Doçentlik: Muhasebe ve Finans Üniversiteler Arası Kurul, 2010

YAYINLAR

Ulusal Yayınevi Tarafından Yayınlanan Kitaplar:

Coşkun, Ali ve Ahmet Akın (editörler), Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2009, ISBN975–02–0979–6.

Coşkun, Ali (editör), Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2008, ISBN: 975-02-0791-4.

Coşkun, Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, Literatür Yayincilik, Istanbul, 1.Basım, Eylül 2006, (2. Basım, Nisan 2007),ISBN: 975-04-0386-X.

Uluslararası Endekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Coskun, Ali & Ali Haydar Gungormus (2015), “Exploring the Accounting History Research in Turkey: Publishing Patterns of Academicians”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4): 323-332.

Mammadova, Gulkhanim & Ali Coskun (2015), “Costs and Benefits of Foreign Direct Investment to Azerbaijan’s Economy: The Case of Oil Sector”, Asian Journal of Finance & Accounting, 7(1): 135-154.

Öztürk, Kiliç Elif; Göksel Acar & Ali Coskun (2014), “Detecting Earnings Management Practices in Banks: Evidence from Turkey”, European Journal of Economic and Political Studies, 7(2): 21-36.

Öztürk Elif & Ali Coşkun (2014) “A Strategic Approach to Performance Management in Banks: The Balanced Scorecard”, Accounting and Finance Research 3 (3): 151-158.

Orhan, Mehmet & Ali Coşkun (2013), “Guest Editors’ Introduction”, Emerging Markets Finance and Trade 49 (3): 3-5. (SSCI)

Bayyurt Nizamettin; Vildan Karisik ve Ali Coskun (2013) “Gender Differences in Investment Preferences“, European Journal of Economic and Political Studies 6 (1): 71-83.

Coşkun, Ali ve Metin Yılmaz (2013) “Pricing Decisions in Educational Institutions: An Activity based Approach” Procedia – Social and Behavioral Sciences (106) 2112-2118 .

Yüksel, Harun ve Ali Coşkun (2013) “Strategy Focused Schools: An Implementation of the Balanced Scorecard in Provision of Educational Services” Procedia – Social and Behavioral Sciences (106) 2450-2459.

 

Ali Coşkun ve Ali Haydar Güngörmüş, “Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyetlerinin TMS 2’ye göre Muhasebeleştirilmesi“, Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2009, Sayı:95, Sayfa:19-33.

Ali Coşkun ve Nizamettin Bayyurt, “Measurement Frequency of Performance Indicators and Satisfaction on Corporate Performance: A Survey On Manufacturing Companies”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2008, Sayı: 13, Sayfa: 79-87.

Ali Coşkun ve Nurcan Karaca, “KOBİ’lerde Çevresel Maliyetlerin Sınıflandırılmasına Yönelik bir Öneri: Metal Işleme Sektöründen Bir Uygulama“, Ekoloji, 2008, Yıl:18, Sayı:69, Sayfa:59-65.

 

Ali Coşkun, “STK’ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Performans Karnesi“, Sivil Toplum, Eylül 2006, Yıl:4, Sayı:15, s.103-117.

 

Ali Coşkun, “Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme“, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:15, Kasım 2002-Ocak 2003, Sayfa:25-34.

 

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Erkan İlgün ve Ali Coşkun, “Foreign Direct Investments in Bosnia and Herzegovina: Banking Sector Example“, Alatoo Academic Studies, 2009, Yıl: 4, Sayı: 2, Sayfa: 49-68 .

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Coşkun Ali ve Rabia Kurulu (2013) “Banka Şubelerinde Maliyet Dağıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması“, Bankacılar 24 (85): 32-50.

Yılmaz, Metin ve Ali Coşkun, “Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenci Birim Maliyetlerinin Hesaplanmasında Modern Bir Yöntem“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 33, Ağustos 2012, s. 277-290.

Kara, Yasemin ve Ali Coşkun, “Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği“, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 14, Sayı:2, Aralık 2012, s. 73-90.

Yılmaz, Metin ve Ali Coşkun, “Maliyetlerin Stratejik Yönetimine İlişkin bir Yaklaşım: Faaliyet Tabanlı Bütçeleme“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (34): Aralık 2012, s.241-259.

Kara, Meryem ve Ali Coşkun, “E-Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Gıda Sektörü Örneği“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 33, Ağustos 2012, s. 183-192.

Coşkun, Ali, “Akademik Kişisel Web Sayfalarının Muhasebe Eğitiminde Yardımcı Kaynak Olarak Kullanılması“, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2008, Sayı: 40, Sayfa: 154-164 .

Coşkun, Ali, ve Ali Haydar Güngörmüş, “Özel İnşaat (Yap-Sat) İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Uygulanması“, Haziran 2008, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Yıl:10, Sayı:2, Sayfa: 213-232.

Coşkun, Ali, “Büyük Sanayi İşletmelerinde Kurumsal Performans Ölçüm ve Yönetim Uygulamaları“, Muhasebe ve Denetime Bakış, Temmuz 2006, Yıl:5, Sayı:19, Sayfa:119-136.

Coşkun, Ali, “Bankaların Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı“, Bankacılar Dergisi, Mart 2006, Yıl:17, Sayı:56, Sayfa:28-39.

Coşkun, Ali, “Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı: Türkiye’deki Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma“, Muhasebe Bilim Dünyasi Dergisi, Mart 2006, Yıl:8, Sayı:1, Sayfa:127-153.

Coşkun, Ali, “Hizmet Akdi ile Çalışan Ücretlilerin Üzerindeki Dolaylı ve Dolaysız Vergi Yükleri“, Vergi Sorunları Dergisi, Temmuz 2003, Yıl:26, Sayı:178,Sayfa:186-200.

Coşkun, Ali, “Vadeli İşlemler Piyasalarında Elektronik Ticaret ve İMKB Vadeli İşlemler Piyasası“, Banka: Mali ve Ekonomik Yorumlar, Mayıs 2002, Yıl:39, Sayı:5, Sayfa:77-91.

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler:

Coskun, Ali & Alen Dervisic (2015) “Improving the Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises: The Case of Bosnia and Herzegovina”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’15), April 23-24, 2015, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

Dzomba, Ajdin & Ali Coskun (2015) “Foreign Direct Investment in Bosnia and Herzegovina: Problems and Opportunities for Turkish Investors”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’15), April 23-24, 2015, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

Civan, Abdulkadir & Ali Coskun (2014) “The Effect of Medium of Instruction Language on Academic Success of University Students”, 4. International Conference on Economics, ICE-TEA, October 18-20, 2014, Antalya-Turkey.

Mahmutović Zehra & Ali Coskun (2014) “The Microfinance Tale: Bright And Dark Side Of The Narrative” International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’14), April 23-25, 2014, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

Coskun Ali (2014), “Innovation Scorecard and Strategic Performance Management in Higher Education Institutions in Turkey”, Higher Education and Innovation in Emerging Economies: From Local Development to Global Engagement April 24, 2014, Pardee Center, Boston University, USA.

Coşkun Ali ve Elif Öztürk (2013), “Accounting Education in a Transition Economy: A Case Study of Bosnia and Herzegovina”, III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History & III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, June 19-22, 2013, İstanbul.

Yuksel Harun & Ali Coskun (2013), “Strategy Focused Schools: An Implementation of the Balanced Scorecard in Provision of Educational Services”, International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2013, Rome-Italy.

Coskun Ali & Metin Yilmaz (2013), “Pricing Decisions in Educational Institutions: An Activity Based Approach”, International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2013, Rome-Italy.

Coşkun Ali ve Selman Tetik, “Strategy Focused Sports Clubs: An Implementation of The Balanced Scorecard for Soccer Teams”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13), May 10-11, 2013, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

Yılmaz Metin, Ali Coşkun ve Şenay Yılmaz, “A Comparison and Implementation of Time Driven Activity Based Costing and Activity Based Costing in Private Schools”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13), May 10-11, 2013, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

Kara, Meryem ve Ali Coşkun, “Exporting Opportunities provided by e-commerce for small and medium sized enterprises”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13), May 10-11, 2013, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

Coşkun, Ali ve Ali Haydar Güngörmüş, “An Analysis of the Accounting History Research of Turkish Academicians: 2000-2011”, 13th World Congress of Accounting Historians, July 16-19, 2012, Newcastle – England.

Civan, Abdulkadir ve Ali Coskun, “Effect of Teaching in a Foreign Language on Academic Performance”, International Conference on Economics and Finance, April 27–29, 2012, Izmir – Turkey.

Coskun, Ali , Nizamettin Bayyurt & Selim Serbetci, “Characteristics of Individual Investors and Their Investment Pattern: An Empirical Study”, Istanbul Conference of Economics and Finance, May 20-21, 2011, Istanbul, Turkey.

Jusufovic, Vildana, Ali Coskun & Nizamettin Bayyurt, “Investement Preferences of Educated Women in Turkey” Istanbul Conference of Economics and Finance, May 20-21, 2011, Istanbul, Turkey.

Karaca, Nurcan ve Ali Coşkun, “An Analysis of Environmental Costs for a Middle Sized Printing and Packing Company” , 2. International Symposium on Sustainable Development, June 8-9, 2010, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, Proceeding Book, Vol: 1, p. 642-647

Coşkun, Ali ve Erkan İlgün, “Reconstruction and Developments in the Banking Sector of Bosnia and Herzegovina”, 1. International Symposium on Sustainable Development, June 9-10, 2009, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina, Proceeding Book, Vol:1, p. 52-63.

Bayyurt, Nizamettin ve Ali Coşkun, “Competitiveness of the Turkish Food Manufacturers in Europe”, Conference on “Turkey and the European Union: Towards an uneasy Membership”, October 9-10, 2008, Hamburg–Germany, Proceeding Book, p. 117-127.

Apaydın, Fahri ve Ali Coşkun, “Organizational Institutionalization and Corporate Performance Results: A Study on Small and Medium Size
Enterprises in Turkey”, First International Conference on Management and Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, 28–29 March 2008, Tirana, Albania, Proceeding Book, P.160-173.

Coşkun, Ali ve Nizamettin Bayyurt, “Measurement Frequency of The Balanced Performance Factors and The Corporate Performance: A Survey on the Turkish Manufacturing Companies”, 2. International Conference on Business Management and Economics, 15-18 June 2006, Izmir, Turkey.

Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayınlanan Kitapta Bölüm:

Mahmutović Zehra & Ali Coskun (2015), “The Microfinance Tale: Bright And Dark Side of the Narrative” in Duman T. (ed.) Regional Economic Development in the Balkan Region, Cambridge Scholars Publishing, Forthcoming.

Coşkun, Ali ve Bora Y. Senyigit (2010), “The Balanced Scorecard for the Healthcare Organizations”. In Shil, N. C. and Pramanik, A. K. (Eds.),Contemporary Research in Cost and Management Accounting Practices: The Twenty First Century Perspective, North American Business Press, ss. 138-151

 

Ulusal Yayınevi Tarafından Yayınlanan Kitaplarda Bölüm:

Coskun, Ali, “Safha Maliyet Sistemi” Zeki Dogan ve Zeynep Hatunoglu (Editörler), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi içinde, Lisans Yayincilik, Ocak 2012, s.231-264.

Coşkun, Ali, “Sağlık İşletmelerinde Performans Esaslı Yönetim”, Ali Coşkun ve Ahmet Akın (editörler) Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi içinde, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2009, s.47-64

Coşkun, Ali ve Ali Haydar Güngörmüş, “Özel Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi”, Ali Coşkun ve Ahmet Akın (editörler) Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi içinde, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2009, s.185-206.

Coşkun, Ali; “Sivil Toplum Kuruluşlarında Performans Esaslı Yönetim”, Ali Coşkun (editör), Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2008, s.27-40.

Coşkun, Ali ve Göksel Acar, “Sivil Toplum Kuruluslarinda İç Kontrol Sistemi”, Ali Coşkun (editör), Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2008, s.161-174.

Güngörmüş, Ali Haydar ve Ali Coşkun, “Vakıflarda Muhasebe Bilgi Sistemi ve Finansal Kontrol”, Ali Coşkun (editör), Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2008, 175-189.

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan ve Yayınlanan Tebliğler:

Apaydın, Fahri ve Ali Coşkun, “Örgütsel Ögrenme, Yenilikçilik ve Müsteri Odaklilik Kültürel Degerlerinin Kobilerin Performansına Etkileri“, 7. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Çorum, 8-10 Mayıs 2008, Bildiri Kitabı, sayfa: 211-220.

Diğer Makaleler

Coşkun, Ali, “ STK’larin Stratejik Performans Artirma Yöntemleri”, 2010, Her Yönüyle Dernekler Dergisi, Sayı: 11, Sayfa:14-17.

Coşkun, Ali, “Firmanızın Karnesi İyi mi? “, 2006, Küresel Vizyon, Sayı: 2, Sayfa: 40-42.

Coşkun, Ali, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi“, Kasım 2003, Atatürkçü Düşünce Dergisi, Sayı: 4, Sayfa: 72-77.

Doktora Tezi

Coşkun, Ali, “İşletmelerde Performans Yönetimi: Bir Yönetim Muhasebesi Aracı Olarak Performans Karnesi“, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2005, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Cengiz ERDAMAR.

Yüksek Lisans Tezi:

Coşkun, Ali, “Implementation of Stock Index Futures in Istanbul Stock Exchange“, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 1999, Tez Danışmanı: Doç.Dr. Hasan SELÇUK.

YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZİ

 1. YILMAZ Metin, “Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Bütçeleme ve bir Üretim İşletmesinde Uygulaması”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2012. Danışman: Doç.Dr. Ali Coşkun.
 2. GÜNGÖRMÜŞ Ali Haydar, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Bağımsız Denetime Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma” Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2014. Danışman: Prof.Dr. Hüseyin ERGİN, Eş Danışman: Doç.Dr. Ali Coşkun
 3. ÖZTÜRK Elif, “The Effect of Earnings Management Practices on Financial Reporting Quality in Terms of Reliability in Banks: Evidence from South Eastern European Countries” International Burch University, Faculty of Economics and Social Sciences, Department of Management, Doktora Tezi, 2014. Danışman: Doç.Dr. Ali Coşkun.

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 1. YILMAZ Metin, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve bir Eğitim Kurumunda Uygulaması, Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 2. KURULU Rabia, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 3. KARA Meryem, E-Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Gıda Sektörü Örneği, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 4. KARA Yasemin, Sosyal Ağların Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi: Hazır Giyim Sektörü Örneği, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 5. DZOMBA Ajdin, Foreign Direct Investment in Bosnia and Herzegovina: Problems and Opportunities For Turkish Investors. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 6. DERVISIC Alen, Improving the Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises: The Case of Bosnia and Herzegovina. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 7. MAMMADOVA Gulkhanım, Costs and Benefits of Foreign Direct Investment to the Azerbaijani Economy: The Case of Oil Sector, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 8. BALCI Esra, An International Comparison Of Efficiency In Interest Free Banking: An Empirical Study, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 9. AYBİRDİR Serdar, Gold as a Financial Instrument In Banking System and Analyzing The Behaviors of the Gold Banking Customers In Turkey, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS PROJELERİ

 1. KARACA Nurcan, “Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Çevresel Maliyetler”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Projesi, , Mayıs 2008.
 2. YORGANCI Cuma, “Kamu Hastanelerinde Maliyet Faktörlerinin İncelenmesi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Eylül 2009.
 3. MORALI M. Tutku, “SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Hasta Maliyeti”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Eylül 2009
 4. YAZICI Olgun, “Yatan Hasta ve Poliklinik Hizmetlerinin Birim Maliyeti: Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Örneği”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ekim 2009.
 5. KAHRAMAN Medine, “Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımının Avantajları ve Dezavantajları”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Aralık 2009.
 6. KALKANDELEN Şenay, “Kamu Hastanelerinde Dışarıdan Alımlar ve Maliyet Analizi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Aralık 2009.
 7. ÜLGEN Hasan, “Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları Merkezi veya Hastanelerinde Entegre Öncesi(Branş Klinik Sistemi) ve Entegre Sonrası (Multidisipliner Muayene) Sistemin Karşılaştırmalı Maliyet Analizi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Aralık 2009.
 8. HAS KOZ Arzu, “Yönetim Kararlarında Geçerli Maliyet Analizi ve Dış Kaynak Kullanımı: Bir Devlet Hastanesi Örneği”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2010.
 9. TAVUKÇUOĞLU Selami, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Maliyet Analizi ve Bursa ADSM Uygulaması”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2010.
 10. ÇOBAN Nesligül, “Bakırköy Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Stok Kontrol Yönetimi ve Örnek Uygulama”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2010.
 11. SOLMAZ Nihat, “Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı ve Geçerli Maliyet Analizi: Çamaşırhane Hizmet Ünitesi Örneği”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2010.
 12. DEMİR MANGAN Songül, “Vakabaşına Ödeme Modelinin Hastane Mali Yapısına Etkisine Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2010.
 13. YAKUP Meryem, “Acil Birimde Kullanılan Malzemelerin Maliyetlerinin Hesaplanması: İstinye Devlet Hastanesi Örneği”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2010.
 14. BARANAK Ayşe, “İç Kontrol Programı Hazırlanması, Bir Firmaya Uygulanması” Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2010.
 15. CABAK Erdal, “Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Performansa dayalı Ek Ödeme Sisteminin İncelenmesi” Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2010.
 16. UYSAL Dursun, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Bir Mobilya Aksesuarı Firmasında Kulp İmalatı Uygulaması” Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2010.
 17. YILMAZ Zeynep, “Taahhüt İşletmeleri ve Birim Maliyet Hesaplaması”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2010.
 18. ÖZDEN Hayrettin, “Hastanelerde Poliklinik Maliyetlerinin Hesaplanması: Bir Göz Polikliniği Örneği” Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Haziran 2010.
 19. AKTAŞ Adile, “Hastanelerde, Laboratuar İhtiyaç Alımlarının Maliyet Hesabı ve Satın Almalarının Düzenlenmesinde Yapılabilecek Stratejik Uygulamalar” Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Haziran 2010.
 20. ÇINAR Zeynep, “Etkin Stratejik Yönetim için Balanced Scorecard”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Ağustos 2010.
 21. KAYA Arzu, “Örtülü Kazancın Transfer Fiyatlama Yoluyla Dağılımı”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Aralık 2010.
 22. MUHÇİ Ali, “Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi Dahiliye Ve Genel Cerrahi Servisinde Yatan Hasta Maliyeti, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Aralık 2010.
 23. SOYLU Melek, “Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yatan Hasta ve Polikliniğe Başvuran Hastaların Birim Maliyeti” Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2011.
 24. DEMİR Miktat, “Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Diş Kliniği Örneği”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2011.
 25. ENSARİ Hakan, “Implementation Of The Balanced Scorecard In Banking Industry: SMS Credit Evaluation”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2011.
 26. KARA Yusuf, “Kardiyoloji Kliniğinde Yatan Hasta Birim Maliyetlerinin Hesaplanması Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde Örnek Uygulama”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2011.
 27. DOĞAN Eda, “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hastaların Tedavisi Amacıyla Uygulanan İki Grup İlacın, Hastaların Yatış Süreleri ve Maliyetleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2011.
 28. AKBULAK Betül, “Semt Polikliniği Açma Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Başakşehir Devlet Hastanesi Örneği”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2011.
 29. KUZU Fatih, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Özel Hastane Radyoloji Bölümünde Uygulama”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2011.
 30. TOSUN Faruk, “Geçerli Maliyet Analizi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2011.
 31. DOLU Neslihan, “Bir Psikiyatri Hastanesinde Akut Ve Kronik Servislerde Yatan Hastaların Yatış Sürelerine Göre Maliyetlerinin ve Bu maliyetleri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Mayıs 2011.
 32. KIRLI Bilal, “Mali Analiz ve Deredelendirme”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Mayıs 2011.
 33. ÜRER Halide Nur, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Uygulanması: Patoloji Laboratuvarı Örnek Modeli”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Mayıs 2011.
 34. ORTAKÖYLÜ Mediha Gönenç, “Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yatarak veya Acil Serviste Tedavi Gören ve Poliklinikte Muayene Edilen KOAH’lı Hastaların Maliyeti”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Mayıs 2011.
 35. ŞAHİN Hakan, “Türkiye’de Mikrokredi Uygulamaları”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Haziran 2011.
 36. AKBULUT Ferhat, “Finansal Planlama ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Finansal Planlamanın Önemi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Kasım 2011
 37. TAN Mesut, “Bilişim Firmalarında Finansal Analiz: Karşılaştırmalı Bir Uygulama Örneği”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Aralık 2011.
 38. DİNÇGEZ Burcu “Histerektomi (Rahim Alınması) Operasyonu Yapılan Hastalarda Profilaktik Antibiyotik Kullanımının Maliyet Analizi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Aralık 2011.
 39. ÖZYURT Gökhan, “Özel İnşaatlarda Maliyet Analizi, Kazanç Tesbiti ve Vergilendirilmesi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2012.
 40. YAĞIŞAN Esra, “Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2012.
 41. VATANSEVER, Hüseyin, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Satış Sonrası Destek Departmanında Uygulanması” Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2012.
 42. BALCI Halime, “Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında Maliyet Hesaplaması”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Haziran 2012.
 43. ÇAKMAK, Tuğba, “Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Kulak-Burun-Boğaz Polikliniği ile Acil Servise Başvuran Hastaların Hastane Maliyetlerinin Karşılaştırılmalı Olarak Analizi: İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi Örneği”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Eylül 2012.
 44. DEMİRÖZ Sema, “Uyku ve Epilepsi Araştırma merkezlerinde Maliyetleme ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Uyku ve Epilepsi Araştırma Merkezi Örneği”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2013.
 45. CANDAŞ Mehtap, “Sağlıkta Dönüşüm Programı Kapsamında Kamu Hastaneleri Birlikleri ve Mali Yapılanması”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2013.
 46. GÜNDÜZ Hayrullah, “Hareketli Diş Protezi Yapımında Hastane Laboratuarı ve Dış Kaynak Kullanımının Maliyet Karşılaştırması”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2013.
 47. ORAN Mehmet, “Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarında Yapılan Tahlillerin Maliyet Analizi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Mart 2013.
 48. YEŞİLAĞAÇ İbrahim, “EBUS ve Medianoskopi işlemlerinin maliyetlerinin karşılaştırılması ve analizi, bu işlemlere bağlı hasta yararının değerlendirilmesi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Nisan 2013.
 49. GÜLDÜREN Yunus Emre, “Kamu Hastanelerinde Personel Maliyetleri ve Dış Kaynak Kullanımının Mali Analizi” Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ekim 2013.
 50. GEÇER Hulusi, “Özel Diyaliz Merkezlerinin Karşılaştırmalı Maliyet Analizi” Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Aralık 2013.
 51. GÜVENÇ İlker, “Aile Sağlığı Merkezleri’nde Gruplandırma Seçimi: İstanbul İlinde Bir Analiz”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Aralık 2013.
 52. DEMİREL Turgay, “Kamu Hastanelerinde Branş Bazında Hasta Başı Maliyet Analizi (Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği)”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Aralık 2013.
 53. BAYAV Tuba, “Sağlıkta Dönüşüm Programı Kapsamında Kamu Hastaneleri Birlikleri ve Mali Yapısı”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2014.
 54. YALÇIN Elif, “Sağlık yönetimi konusunda yapılmış akademik çalışma analizi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2014.
 55. SANCAR Zeynel, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Sentetik Çuval Üretiminde Uygulanması”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2014.
 56. YILMAZ Fehmi, “Adıyaman’da Raylı Sistem Değerlendirmesi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Mayıs 2014.
 57. SERİNDAĞ Yaşar Sefa, “Kurumsal Performans Yönetimi Ve Performans Karnesi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Mayıs 2014.
 58. İNCEHASAN İbrahim, “Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren GAZ A.Ş Finansal Analizi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Projesi, Mayıs 2014.
 59. KOÇAK Aslı Zakire, “6-8 Yaş Dönemi Koruyucu Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri Maliyetinin 9-18 Yaşta İhtiyaç Duyulacak Tedavi Giderlerinde Sağlayacağı Tasarruf Bakımından Değerlendirilmesi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Haziran 2014.
 60. GEÇER Serhat, “An Application for the Financial Analysis of the Banking Sector Players Traded at BIST”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Projesi, Haziran 2014.
 61. YENİCİ Füsun Üzüm, “Nükleer Tıp Hizmetlerinin Birim Maliyetlerin Analizi”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2014.
 62. BERKİL Ali, “Projelerde Kazanılmış Değer Analizi Uygulanması” Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2015.

İDARİ GÖREVLER

Mart 2011- 2014: Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyesi
Haziran 2010- Şubat 2011: Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Müdür Yardımcısı
Eylül 2001-Nisan 2002: Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Sekreteri
Nisan 2001-Eylül 2001: Fatih Üniversitesi Akademik İşler Danışma Ofisi, Danışman
Temmuz 2000-Nisan 2001: Fatih Üniversitesi Rektörlük Özel Kalemi, Danışman
1997-2009 arası: Fatih Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Akademik Öğrenci Danışmanlığı
1997-2009 arası- farklı yıllarda: Fatih Üniversitesi İİBF Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu, Disiplin Komisyonu, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, Sınav Programı Hazırlama ve Koordinasyonu Komisyonu, Stratejik Planlama Komisyonu, Tanıtım Komisyonu, vb.

AKADEMİK GÖREVLER

Profesör, , Fatih Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 2015- Devam ediyor.
Doçent, Fatih Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 2010- 2015.
Misafir Öğretim Üyesi, Acıbadem Üniversitesi, 2010-Devam ediyor.
Yardımcı Doçent, Fatih Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 2007- 2010.
Misafir Öğretim Üyesi, International Burch University, Sarajevo, Bosna and Herzegovina, 2009 (Mart-Haziran).
Dr. Lv. Atğm., K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Balıkesir, 2006-2007.
Yardımcı Doçent, Fatih Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 2006.
Öğretim Görevlisi, Fatih Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 1999-2005.
Misafir Öğretim Görevlisi, International Black Sea University, Tiflis, Gürcistan, 1998 (Eylül-Aralık).
Araştırma Görevlisi, Fatih Üniversitesi, 1997-1999.

Editörlük ve Hakemlik Görevleri:

Editor, Eurasian Journal of Business and Economics (EJBE)
Founder Editor, Eurasian Journal of Business and Economics (EJBE)
Danışma Kurulu Üyeliği, Business and Economics Research Journal
Editörler Kurulu Üyeliği, Journal of Economic and Social Studies
Hakemlik, Journal of Academic Studies (Akademik Araştırmalar Dergisi)
Hakemlik, Journal of Economics and Social Research (JESR)
Hakemlik, Eurasian Journal of Business and Economics (EJBE)
Hakemlik, European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS)
Hakemlik, Business and Economics Research Journal
Hakemlik, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
Hakemlik, Uludag Üniversitesi IIBF Dergisi
Hakemlik, Uluslararasi Yüksekögretim Kongresi, 27-29 Mayis 2011, Istanbul
Editörler Kurulu Üyeliği, Proceeding Books of 1. International Symposium on Sustainable Development (Vol 1: Economy and Management Proceedings; Vol 2: Education Proceedings; Vol 3: Science and Technology Proceedings) 9-10 Haziran 2009, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina
Editörler Kurulu Üyeligi, Proceeding Books of 2. International Symposium on Sustainable Development: Economy and Management Proceedings 8-9 Haziran 2010, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina

Konferans, Sempozyum Düzenleme Görevleri:

Düzenleme Kurulu Üyeliği, International Congress on Trends in Higher Education (ICTHE 2012), 4-5 Mayıs 2012, İstanbul
Bilim Kurulu Üyeligi, 3. International Symposium on Sustainable Development, 31 Mayis- 1 Haziran 2012, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Bilim Kurulu Üyeligi, Uluslararasi KOBI Kongresi – Deneyimler ve Yeni Fikirler Isiginda KOBI’ler, 23-24 Mayis 2012, Ankara.
Düzenleme Kurulu Üyeligi, Istanbul Conference of Economics and Finance (ICEF 2011), May 20-21, 2011, Istanbul, Turkey.
Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2. International Symposium on Sustainable Development, 8-9 Haziran 2010, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina
Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1. International Symposium on Sustainable Development, 9-10 Haziran 2009, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina
Danışma Kurulu Üyeliği, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Konulu STK Konferansı, İstanbul, 23-24 Mart 2008.

Danışmanlık ve Proje Görevleri:

 • Mikro Finansmanın Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmasına Etkisi: Bosna-Hersek Örneği, Araştırma Yöneticisi, Fatih Üniversitesi BAP projesi, 2013-2015.
 • Hastanelerde Karşılaştırmalı Performans Analizi üzerine bir Araştırma, Araştırma Yöneticisi, Fatih Üniversitesi BAP projesi, 2013-2014.
 • Spor Kulüplerine Yönelik Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi ve Türkiye’deki Futbol Kulüpleri ile ilgili Uygulanma Olanaklarının Araştırılması, Fatih Üniversitesi BAP projesi, 2014-2015.
 • Research on Current Situation and Potentials of Online Trading Services in Turkey, Arastirma Yöneticisi, Erste Group, 2010.
 • İş Dünyasi STK’lari Vizyon Gelistirme ve Bilinçlendirme Projesi, Arastirmaci, TUSKON ve USIDER, Şubat 2008-Ocak 2009.
 • İhracatçı ve Sanayici İşadamları Derneği (İHSANDER), Üye Firma Danışmanlığı, Şubat 2008-Haziran 2008.
 • Ar-Ge Proje Danışmanlığı, KOSGEB, Haziran 2005- Mayıs 2006.

VERDİĞİ DERS VE SEMİNERLER

Verdiği Yüksek Lisans Dersleri:

Finansal Raporlama ve Analiz
Financial Reporting and Analysis
Finansal Yönetim ve Muhasebe
Financial Management and Accounting
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
MAnagerial and Cost Accounting
Advanced Cost Accounting
Maliyet Muhasebesi
Özel İşletme Konuları (Maliyet Stratejileri ve Performans Yönetimi)
Maliyet Muhasebesi (Sağlık İşletmeleri için)
Yönetim Muhasebesi

Verdiği Lisans Dersleri:

Cost Accounting,
Managerial Accounting,
Cost Analysis and Control
Financial Accounting,
Principles of Accounting I,
Principles of Accounting II,
Financial Accounting I
Financial Accounting II
Maliyet Muhasebesi,
Yönetim Muhasebesi,
Maliyet Muhasebesi (Mühendisler için)
Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
Sağlık İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi
Sağlık Sektöründe Süreç Analizi ve Performans Yönetimi

Verdiği Ön Lisans Dersleri:

Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Muhasebe (Finansal).

Verdiği Seminer ve Kurslar:

Bankacılar için Bilanço Yorumlama Teknikleri
Kamuda Stratejik Performans Yönetimi
Kurumsal Performans Yönetimi ve Performans Karnesi
Maliyet Muhasebesi (Meslek Edindirme Programı)
Sivil Toplum Kuruluşlarında Performans Ölçümü ve Yönetimi
Sivil Toplum Kuruluşlarında Denetim ve Kontrol
Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi
Sivil Toplum Kuruluslarinda Stratejik Planlama ve Hedef Belirleme
Performans Izleme ve Degerlendirme
Isletmelerde Faaliyet Bütçelemesi
Finansal Tablolar ve Temel Finansal Analiz

Katıldığı Kongreler ve Sempozyumar:

International Conference on New Horizons in Education, Rome-Italy, June 25-27, 2013.
III International Conference on Luca Pacioli in Accounting Hıstory & III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, İstanbul, June 19-22, 2013.
International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13), Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, 10-11 Mayıs 2013
13. World Congress of Accounting Historians, Newcastle – England, 16-19 Temmuz 2012.
International Congress on Trends in Higher Education (ICTHE 2012), 4-5 Mayıs 2012, İstanbul
3. International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina, 31 Mayıs-1 Haziran 2012.
Istanbul Conference of Economics and Finance (ICEF 2011), Istanbul, 20-21 Mayıs, 2011.
2. Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History , İstanbul, 15-18 Eylül 2010.
2. International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina, 8-9 Haziran 2010.
33. Annual Cogress of European Accounting Association, İstanbul, 19-21 Mayıs 2010.
6. Annual International Accounting Conference, Istanbul, 3-5 Aralik 2009.
1. International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina, 9-10 Haziran 2009.
5. Annual International Accounting Conference, Istanbul, 13-15 Kasim 2008.
4. International Accounting Conference, Istanbul, 15-17 Kasım 2007.
1. Türkiye Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Sempozyumu, Kocaeli, 22-25 Haziran 2006.
2. International Conference on Business Management and Economics, Izmir, 15-18 Haziran 2006.
2. International Accounting Conference, Istanbul, 10-12 Kasım 2005.
İstanbul Conference on Democracy & Global Security, İstanbul, 9-11 Haziran 2005.
1. Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi, Istanbul, 27-29 Mayıs 2004.
23. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 19-23 Mayıs 2004.
1. Ulusal Girişimcilik Kongresi, Istanbul, 4-6 Mayıs 2004.
10. Ulusal Kalite Kongresi, Istanbul, 13-15 Kasım 2001.
Oluşumları, İşlevleri, Sorunları, Katkıları ve Beklentileri ile Vakıf Üniversiteleri Sempozyumu, İstanbul, 9 Aralik 2000.
IFAC International Accounting Education Conference, İstanbul, 21 Ağustos 2000.
1. Türk Dünyası İktisat Kongresi, İzmir, 26-29 Ağustos 1997.

Katıldığı Kurs, Çalıştay ve Seminerler:

“Hile Denetimi ve Adli Muhasebecilik”, Paneli, MÖDAV İstanbul Şubesi, İstanbul, 17 Ekim 2009.
“Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, UFRS’nin Ilk Kez Uygulanmasında Ilkeler / UFRS 1, Kurum Kazanci Üzerinden Hesaplanan Vergiler / IAS 12”, MÖDAV İstanbul Şubesi 4. Çalıştayı, İstanbul, 10 Şubat 2006.
“Dövize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri Uygulama Esasları ve Muhasebe Uygulamaları”, MÖDAV İstanbul Şubesi 3. Çalıştayı, Istanbul, 4 Şubat 2005.
“Enflasyon Muhasebesi ve Kayit Dışı Ekonomi”, İSMMO, Istanbul, 2004 .
“Yüksek Öğrenimde Hoca-Öğrenci İlişkileri”, İstanbul, 10 Şubat 2004.
“Konsolide Finansal Tablolar ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi”, MÖDAV İstanbul Şubesi 2. Çalıştayı, Istanbul, 10-11 Ocak 2002.

English Language Teaching Seminars, Istanbul, 1994 Yaz.
English Language General Course, Londra, 1989 Yaz.

Aldığı Burs ve Ödüller:

1997-1999: Yüksek Lisans Öğrenim Bursu, Fatih Üniversitesi
1989-1994: Başarı Bursu, İstanbul Ticaret Odası

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

Muhasebe Ögretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)
Muhasebe ve Finans Ögretim Üyeleri Bilim ve Arastirma Dernegi (MÜFAD)