Yayınlar

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

Coskun, Ali & Ali Haydar Gungormus (2015), “Exploring the Accounting History Research in Turkey: Publishing Patterns of Academicians”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4): 323-332.

Mammadova, Gulkhanim & Ali Coskun (2015), “Costs and Benefits of Foreign Direct Investment to Azerbaijan’s Economy: The Case of Oil Sector”, Asian Journal of Finance & Accounting, 7(1): 135-154.

Öztürk, Kiliç Elif; Göksel Acar & Ali Coskun (2014), “Detecting Earnings Management Practices in Banks: Evidence from Turkey”, European Journal of Economic and Political Studies, 7(2): 21-36.

Öztürk Elif & Ali Coşkun (2014) “A Strategic Approach to Performance Management in Banks: The Balanced Scorecard”, Accounting and Finance Research 3 (3): 151-158.

Orhan, Mehmet & Ali Coşkun (2013), “Guest Editors’ Introduction”, Emerging Markets Finance and Trade 49 (3): 3-5. (SSCI)

Bayyurt Nizamettin; Vildan Karisik ve Ali Coskun (2013) “Gender Differences in Investment Preferences“, European Journal of Economic and Political Studies 6 (1): 71-83.

Coşkun Ali ve Rabia Kurulu (2013) “Banka Şubelerinde Maliyet Dağıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması“, Bankacılar 24 (85): 32-50.

Coşkun, Ali ve Metin Yılmaz (2013) “Pricing Decisions in Educational Institutions: An Activity based Approach” Procedia – Social and Behavioral Sciences (106) 2112-2118 .

Yüksel, Harun ve Ali Coşkun (2013) “Strategy Focused Schools: An Implementation of the Balanced Scorecard in Provision of Educational Services” Procedia – Social and Behavioral Sciences (106) 2450-2459.

Orhan, Mehmet ve Ali Coşkun (2013) “Guest Editors’ Introduction”, Emerging Markets Finance and Trade 49 (3): 3-5. (SSCI Kapsamında)

Yılmaz, Metin ve Ali Coşkun, “Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenci Birim Maliyetlerinin Hesaplanmasında Modern Bir Yöntem“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 33, Ağustos 2012, s. 277-290.

Kara, Yasemin ve Ali Coşkun, “Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği“, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 14, Sayı:2, Aralık 2012, s. 73-90.

Yılmaz, Metin ve Ali Coşkun, “Maliyetlerin Stratejik Yönetimine İlişkin bir Yaklaşım: Faaliyet Tabanlı Bütçeleme“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (34): Aralık 2012, s.241-259.

Kara, Meryem ve Ali Coşkun, “E-Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Gıda Sektörü Örneği“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 33, Ağustos 2012, s. 183-192.

Ali Coşkun ve Ali Haydar Güngörmüş, “Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyetlerinin TMS 2’ye göre Muhasebeleştirilmesi“, Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2009, Sayı:95, Sayfa:19-33.

Erkan İlgün ve Ali Coşkun, “Foreign Direct Investments in Bosnia and Herzegovina: Banking Sector Example“, Alatoo Academic Studies, 2009, Yıl: 4, Sayı: 2, Sayfa: 49-68 .

Ali Coşkun ve Nizamettin Bayyurt, “Measurement Frequency of Performance Indicators and Satisfaction on Corporate Performance: A Survey On Manufacturing Companies”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2008, Sayı: 13, Sayfa: 79-87.

Ali Coşkun ve Nurcan Karaca, “KOBİ’lerde Çevresel Maliyetlerin Sınıflandırılmasına Yönelik bir Öneri: Metal Işleme Sektöründen Bir Uygulama“, Ekoloji, 2008, Yıl:18, Sayı:69, Sayfa:59-65.

Ali Coşkun, “Akademik Kişisel Web Sayfalarının Muhasebe Eğitiminde Yardımcı Kaynak Olarak Kullanılması“, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2008, Sayı: 40, Sayfa: 154-164 .

Ali Coşkun ve Ali Haydar Güngörmüş, “Özel İnşaat (Yap-Sat) İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Uygulanması“, Haziran 2008, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Yıl:10, Sayı:2, Sayfa: 213-232.

Ali Coşkun, “STK’ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Performans Karnesi“, Sivil Toplum, Eylül 2006, Yıl:4, Sayı:15, s.103-117.

Ali Coşkun, “Büyük Sanayi İşletmelerinde Kurumsal Performans Ölçüm ve Yönetim Uygulamaları“, Muhasebe ve Denetime Bakış, Temmuz 2006, Yıl:5, Sayı:19, Sayfa:119-136.

Ali Coşkun, “Bankaların Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı“, Bankacılar Dergisi, Mart 2006, Yıl:17, Sayı:56, Sayfa:28-39.

Ali Coşkun, “Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı: Türkiye’deki Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma“, Muhasebe Bilim Dünyasi Dergisi, Mart 2006, Yıl:8, Sayı:1, Sayfa:127-153.

Ali Coşkun, “Hizmet Akdi ile Çalışan Ücretlilerin Üzerindeki Dolaylı ve Dolaysız Vergi Yükleri“, Vergi Sorunları Dergisi, Temmuz 2003, Yıl:26, Sayı:178,Sayfa:186-200.

Ali Coşkun, “Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme“, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:15, Kasım 2002-Ocak 2003, Sayfa:25-34.

Ali Coşkun, “Vadeli İşlemler Piyasalarında Elektronik Ticaret ve İMKB Vadeli İşlemler Piyasası“, Banka: Mali ve Ekonomik Yorumlar, Mayıs 2002, Yıl:39, Sayı:5, Sayfa:77-91.

TÜRKÇE KİTAPLAR:

Ali Coşkun ve Ahmet Akın (editörler), Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi, ISBN 975 02 0979 6, Seçkin Yayıncılık, Ankara: Nisan 2009.

Ali Coşkun (editör), Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, ISBN 975-02-0791-4, Seçkin Yayıncılık, Ankara: Haziran 2008.

Ali Coşkun, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, 975040386X , Literatür Yayıncılık, Istanbul: Eylül 2006 (ikinci basım: Nisan 2007).

İNGİLİZCE KİTAP BÖLÜMÜ:

Mahmutović Zehra & Ali Coskun (2015), “The Microfinance Tale: Bright And Dark Side of the Narrative” in Duman T. (ed.) Regional Economic Development in the Balkan Region, Cambridge Scholars Publishing, Forthcoming.

Ali Coşkun ve Bora Y. Senyigit (2010), “The Balanced Scorecard for the Healthcare Organizations“. In Shil, N. C. and Pramanik, A. K. (Eds.), Contemporary Research in Cost and Management Accounting Practices: The Twenty First Century Perspective, North American Business Press, ss. 138-151

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞ:

Coşkun Ali ve Elif Öztürk (2013), “Accounting Education in a Transition Economy: A Case Study of Bosnia and Herzegovina”, III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History & III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, June 19-22, 2013, İstanbul.

Coskun Ali & Metin Yilmaz (2013), “Pricing Decisions in Educational Institutions: An Activity Based Approach”, International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2013, Rome-Italy.

Yuksel Harun & Ali Coskun (2013), “Strategy Focused Schools: An Implementation of the Balanced Scorecard in Provision of Educational Services”, International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2013, Rome-Italy.

Coşkun Ali & Selman Tetik, “Strategy Focused Sports Clubs: An Implementation of The Balanced Scorecard for Soccer Teams”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13), May 10-11, 2013, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

Yılmaz Metin, Ali Coşkun & Şenay Yılmaz, “A Comparison and Implementation of Time Driven Activity Based Costing and Activity Based Costing in Private Schools”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13), May 10-11, 2013, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

Kara Meryem & Ali Coşkun, “Exporting Opportunities provided by e-commerce for small and medium sized enterprises”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13), May 10-11, 2013, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

Coskun Ali ve Ali Haydar Gungormus, “An Analysis of the Accounting History Research of Turkish Academicians: 2000-2011”, 13th World Congress of Accounting Historians, July 16-19, 2012, Newcastle – England.

Abdulkadir Civanve Ali Coskun, “Effect of Teaching in a Foreign Language on Academic Performance”, International Conference on Economics and Finance, April 27–29, 2012, Izmir – Turkey.

Ali Coskun, Nizamettin Bayyurt & Selim Serbetci, “Characteristics of Individual Investors and Their Investment Pattern: An Empirical Study”, Istanbul Conference of Economics and Finance, May 20-21, 2011, Istanbul.

Vildana Jusufovic, Ali Coskun & Nizamettin Bayyurt, “Investement Preferences of Educated Women in Turkey” Istanbul Conference of Economics and Finance, May 20-21, 2011, Istanbul.

Nurcan Karaca ve Ali Coşkun, “An Analysis of Environmental Costs for a Middle Sized Printing and Packing Company”, 2. International Symposium on Sustainable Development, June 8-9, 2010, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, Proceeding Book, Vol: 1, p. 642-647

Ali Coşkun ve Erkan İlgün, “Reconstruction and Developments in the Banking Sector of Bosnia and Herzegovina”, 1. International Symposium on Sustainable Development, June 9-10, 2009, Sarajevo–Bosnia and Herzegovina, Proceeding Book, p. 52-63.

Nizamettin Bayyurt & Coskun, Ali, “Competitiveness of the Turkish Food Manufacturers in Europe”, Conference on “Turkey and the European Union: Towards an uneasy Membership”, October 9-10, 2008, Hamburg-Germany, Proceeding Book, p. 117-127

Fahri Apaydın ve Ali Coşkun, “Organizational Institutionalization and Corporate Performance Results: A Study on Small and Medium Size Enterprises in Turkey”, First International Conference on Management and Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, 28–29 March 2008, Tirana, Albania, Proceeding Book, P.160-173.

Ali Coşkun ve Nizamettin Bayyurt, “Measurement Frequency of The Balanced Performance Factors and The Corporate Performance: A Survey on the Turkish Manufacturing Companies”, 2. International Conference on Business Management and Economics, 15-18 June 2006, İzmir.

TÜRKÇE KİTAP BÖLÜMLERİ:

Ali Coşkun, “Safha Maliyet Sistemi” Doğan Z. ve Hatunoğlu Z. (Ed.), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Lisans yayıncılık içinde, 2012, s.231-264.

Ali Coşkun, “Sağlık İşletmelerinde Performans Esaslı Yönetim”, Ali Coşkun ve Ahmet Akın (editörler) Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi içinde, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2009, s. 47-64.

Ali Coşkun ve Ali Haydar Güngörmüş, “Özel Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi”, Ali Coşkun ve Ahmet Akın (editörler) Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi içinde, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2009, s. 185-206.

Ali Coşkun, “Sivil Toplum Kuruluşlarında Performans Esaslı Yönetim”, Ali Coşkun (editör), Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2008, s.27-40 .

Ali Coşkun ve Göksel Acar, “Sivil Toplum Kuruluslarında İç Kontrol Sistemi”, Ali Coşkun (editör), Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2008, s.161-174 .

Ali Haydar Güngörmüş ve Ali Coşkun, “Vakıflarda Muhasebe Bilgi Sistemi ve Finansal Kontrol”, Ali Coşkun (editör), Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2008, s.175-189.

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞ:

Fahri Apaydın ve Ali Coşkun, “Örgütsel Öğrenme, Yenilikçilik ve Müşteri Odaklılık Kültürel Değerlerinin Kobilerin Performansına Etkileri” , 7. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Çorum, 8-10 Mayıs 2008, Bildiri Kitabı, sayfa: 211-220.

DİĞER MAKALELER:

Ali Coşkun, “STK’ların Stratejik Performans Artırma Yöntemleri”, Her Yönüyle Dernekler Dergisi, 2010, Sayı: 11, Sayfa:14-17.

Ali Coşkun, “Firmanızın Karnesi İyi mi?“, Küresel Vizyon, Sayı: 2, 2006, Sayfa: 40-42.

Ali Coşkun, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi“, Atatürkçü Düşünce Dergisi, Sayı: 4, Kasım 2003, Sayfa: 72-77.

DOKTORA TEZİ:

Ali Coşkun, İşletmelerde Performans Yönetimi: Bir Yönetim Muhasebesi Aracı Olarak Performans Karnesi, Istanbul Üniversitesi, Istanbul, 2005 , Tez Danışmanı: Prof.Dr. Cengiz ERDAMAR.

YÜKSEK LİSANS TEZİ:

Ali Coşkun, “Implementation of Stock Index Futures on Istanbul Stock Exchange”, (Hisse Senedi Endeksine Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve İMKB’de Uygulanması) Fatih Üniversitesi, İstanbul, 1999, Tez Danışmanı: Doç.Dr. Hasan SELÇUK.